O spoločnosti

Spoločnosť Datakon s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1998 vypracovala na miesto popredného a stabilného poskytovateľa komplexných softvérových a hardvérových služieb predovšetkým v oblastiach metalurgie, strojárstva či energetiky, a v iných odvetviach priemyslu.

Firma Datakon s.r.o. vznikla v roku 1998 ako softvérová spoločnosť zameraná na priemyselnú automatizáciu. Zachytili sme nástup a rozmach projektov v Číne, Poľsku, USA ako aj na Slovensku. Firma a naši inžinieri získali veľmi hlboké a cenné informácie z technologických procesov v oblasti metalurgie, strojárstva, papierenského priemyslu a energetiky.

V súčasnosti rozvíjame našu spoločnosť na komplexnú firmu schopnú dodávať veľké funkčné celky v oblasti riadenia rôznych priemyselných technológií.

ABB a ISO9001

Naše služby

Poskytujeme široký rámec našich služieb a riešení špičkovej kvality založených na dlhoročných skúsenostiach, odbornosti a mnohopočetných referenciách.

Našim Know-how je príprava a testovanie SW metódou shadowingu, ktorý zakazníkovi prináša takmer nulové riziko pri nábehu.

zobraziť viac

Aktuálne projekty