Vitajte

Spoločnosť Datakon, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1995 vypracovala dôslednou a odbornou prácou na miesto popredného poskytovateľa softvérových a hardvérových služieb predovšetkým v oblastiach metalurgie,  papierenského a automobilového priemyslu, energetiky, alebo v iných odvetviach priemyselnej výroby.

 

Spokojnosť našich zákazníkov je potvrdzovaná opätovnou spoluprácou pri nových projektoch s celosvetovou pôsobnosťou. Táto medzinárodná spolupráca zabezpečuje kontinuálny rozvoj nášho hardvérového a softvérového inžinieringu.

 

Naši zamestnanci získavajú nové znalosti a informácie v oblastiach pôsobenia spoločnosti neustálym školením, samo- vzdelávaním a zvyšovaním si odbornej kvalifikácie, ktoré využívajú pri svojej práci.

Svedomitou prácou, plným nasadením a využívaním všetkých skúsenosti a znalostí dokážeme obstáť v medzinárodnej konkurencii a byť tak dôležitým partnerom v inovatívnych pracovných výzvach našich zákazníkov.