Vitajte

Spoločnosť Datakon, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1995 vypracovala dôslednou a odbornou prácou na miesto popredného poskytovateľa softvérových a hardvérových služieb predovšetkým v oblastiach metalurgie či energetiky, alebo v iných odvetviach strojárenského priemyslu.


Spokojnosť našich zákazníkov je potvrdzovaná opätovnou spoluprácou pri nových projektoch s celosvetovou pôsobnosťou. Táto medzinárodná spolupráca ponúka žiadané napredovanie hardvérového a softvérového inžinieringu.


Naši zamestnanci získavajú nové znalosti a informácie v oblastiach pôsobenia spoločnosti neustálym školením, samo- vzdelávaním a zvyšovaním si odbornej klasifikácie, ktoré využívajú pri svojej práci. Svedomitou prácou, plným nasadením a využívaním všetkých skúsenosti a znalostí dokážeme obstáť v medzinárodnej konkurencii a byť tak dôležitým partnerom v inovatívnych pracovných víziach našich zákazníkov.