Služby

Pre našich zákazníkov poskytujeme širokú škálu služieb vysokej kvality založených na dlhoročných skúsenostiach, osvedčených riešeniach a našich originálnych postupoch ako je napríklad „softvérový shadowing“, ktorý zákazníkom prináša takmer nulové riziko pri nábehu výrobných zariadení.


Automatizácia technologických celkov

 • dodávky riešení na kľúč HW a SW
 • jednosmerné a striedavé pohony pre všetky aplikácie
 • DCS, PLC systém dizajn
 • HMI / SCADA systém dizajn
 • modernizácie a rekonštrukcie výrobných liniek
 • simulácie a testovanie formou shadowingu
 • projektový manažment
Automatizácia technologických celkov

Údržba a podpora výroby

 • Dlhodobé sledovanie a vylepšovanie riadiaceho softvéru
 • Vyhľadávanie úspor a možností optimalizácie riadenia výrobných liniek
 • servisné zmluvy v automatizácii (HW, SW)
 • školenia zamestnancov údržby, výroby
 • 24h servis pre zákazníkov
Údržba a podpora výroby

Elektrický projektový inžiniering

 • návrhy architektúry DCS riešení
 • realizačná dokumentácia
 • dokumentácia skutkového stavu
 • zákaznícke riešenia
 • projektovanie v systéme EPLAN
 • koordinácia projektov a výstavby
 • CE certifikácie výrobných liniek
Elektrický projektový inžiniering