Spoločnosť Datakon s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov - Súhlas

Prevádzkovateľ, adresa a kontaktné údaje:

DATAKON s.r.o., Rozvojová 2, Košice 040 11
Tel. 055/ 622 58 58
Email: datakon@datakon.sk

Účel spracúvania: kontaktovanie klienta

Právny základ spracúvania: 
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Doba uchovávania: po dobu trvania udeleného súhlasu

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: 
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná, aby sme Vás mohli kontaktovať, v prípade Vašich otázok cez našu webovú stránku. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k reagovaniu na Váš e-mail. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 
Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov a právo odvolať súhlas.